Arkitekt Georg A Nilsson

Georg A Nilsson(1871-1949) skulle med tiden bli en av Sveriges främsta skolarkitekter, hela 23 skolor hann han med att rita. Flera av Georg A Nilssons skolor ligger i stockholmsområdet och
Georg A Nilsson var den mest produktive av Stockholms skolhusarkitekter. Han ritade 1901-29 hela 14 skolor, varav tre efter nästan identiska ritningar, samt tre större tillbyggnader till skolor han själv byggt. Samtliga byggen är folkskolor utom ett: Fridhemsplans vuxengymnasium (f.d. Norra kommunala mellanskolan).

Nilsson ritade samtliga skolor som uppfördes i söderort 1915-39 utom Enskedefältets skola. Hans sätt att behandla fasaden och hans materialval var något nytt, men fick inte några direkta efterföljare bland skolhusarkitekter i Stockholm.

Nilsson var verksam under en av de mest omvälvande perioderna i svensk arkitekturhistoria. Hans byggnader är de tidigaste exemplen på ett nytt arkitektoniskt uttryckssätt, frigjort från historiska förebilder. Hans verk förebådar det formspråk vi idag känner som funktionalistiskt.

I Folkskolan Skarpnäcks gamla skola var det upprop med de första eleverna, eller lärjungarna – som det hette i officiella sammanhang – den 22 augusti 1929.

I Skarpnäcks gamla skola stod bad på schemat. I ena flygeln fanns badet.
Berit berättar från slutet av 50-talet: Vi stod på rad vid tvättställ och en baderska såg till att alla tvättade sig ordentligt därefter fick man bada/simma i den lilla bassängen.
 
Skarpnäcks nya skola, ritad av Ture Rydberg stod klar 1952.

I Eva Erikssons bok "Den moderna stadens födelse" från 1990 ägnas ett helt uppslag åt Matteusskolan och dess arkitekt Georg A Nilsson.
I Martin Rörbys bok "Georg A Nilsson Arkitekt" från 1989 kan du läsa mer hans skolbyggen från Stockholm.
Källor: www.adlibris.com
           www.bagarmossen.org
           www.sisab.se
           www.skarpnack.org


PicturePicture