Elsa Beskow

Picture

Selma Lagerlöf

Picture

1858-1940. År 1891 debuterade Selma Lagerlöf med romanen Gösta Berlings saga som är en av sevnsk litterturs klassiker och en skröna om livet i Värmland på 1800-talet. Den bröt mot dåvarande stilideal som förspråkade realistisk saklighet. 1909 erhöll hon Nobelpriset i littertur. Nils Holgerssons Underbara resa skrevs som i lärobok i svensk geografi.
lyssna och läs

Harry  Martinson

Picture
1904-1978 Svensk författare och poet.Mottog Frödingstipendiet 1947 och Nobelpriset i litteratur 1974. Skriver diktsamlingen Spökskepp 1929

Ivar Lo-Johansson

Picture
1901-1990 Han närde tidiga drömmar om att bli författare eller journalist och tog sig i tjugoårsåldern in till Stockholm. Den unge mannen prövade på flera olika yrken, bland annat gårdfarihandlare, stensättare och skulptör men mot slutet av 20-talet gjorde han en serie reportageresor utomlands, bland annat till Ungern, Frankrike  och England, och inledde författarbanan. Samtidigt hade han blivit en övertygad socialist Under 30-talet blev han en av de mest uppmärksammade och lästa proletärförfattarna.

Elin Wägner

Picture
1882-1949 Elin Wägners skönlitterära böcker behandlar kvinnors rättigheter, kvinnlig rösträtt, fredsfrågor, sociala frågor och miljöfrågor.Elin Wägner brukar räknas till de så kallade tiotalsförfattarna och ingick i Fogelstadsgruppen. Mest känd har hon blivit för sitt engagemang för kvinnlig rösträtt och för att hon var med och grundade Rädda barnen 1919. Wägner blev ledamot och av Svenska Akademin  1944. Hon var verksam som skribent vid  Tidevarvet (1923-1936). Skrev bla De fem pärlorna 1927,Den odödliga gärningen1928,Svalorna flyga högt 1929.

Sven Stolpe

Picture
Debuterade 1929 med essäsamlingen Två Generationer. Sven Stolpe skrev flera porträtt av de unga arbetarförfattarna för tidningen Vi. Dessa texter publicerades 1938 i boken Kämpande dikt - 18 författarporträtt. Bland annat porträtteras storheter som Karin Boye, Eyvind Johnson, Harry Martinson, Vilhelm Moberg och Artur Lundkvist.

Karin Boye

Picture
1900-1941.1922 debuterade hon med diktsamlingen Moln som förmedlade en ung människas grubbel över Gud, livets brister och sin egen framtid. Karin Boyes mest berömda dikt är troligen "Ja visst gör det ont när knoppar brister" ur samlingen För trädets skull.

Källa: Nationalencyklopdein och google

 

Klicka på böckerna om du vill läsa mer...

källa:runeberg.org


Tidningar....

Picture
    Redaktör: C.-E. Holmqvist

Utkommer en gång i månaden
med ett rikt illustrerat 36-sidigt nummer i flerfärgstryck


Lösnummerpris 50 öre -- Prenumerationspris kr. 5:-- pr år

Prenumeration kan ske genom posten, hos alla bokhandlare
samt direkt på tidskriftens expedition.

Redaktion och Expedition:
Tunnelgatan 4, Stockholm
Postgiro 940 -- Telefon 9959

Stockholm 1929, Nordisk Rotogravyr

Förord till den digitala utgåvan I januari 1929 utkom första numret av Populär Radio. Då hade radion som folknöje redan funnits i flera år. Brittiska BBC startade sina utsändningar 1922 och svenska Radiotjänst 1925. Flera radiotidningar fanns redan i Sverige, t.ex. den tämligen tekniska Radio-Amatören , men Populär Radio riktade sig till en bredare allmänhet och innehöll förutom populärvetenskapliga och tekniska artiklar även noveller med radio som tema.

Radion och flyget var de stora uppfinningar som fick brett genomslag under 1920-talet. För den breda massan, som inte hade följt detaljerna i uppfinnarna bröderna Wrights respektive Marconis mödosamma arbete under årtionden, dök de upp som tekniska underverk från ingenstans. När så nya uppfinningar som televisionen presenterades som nära förestående, så framstod detta inte som orimligt. Optimismen stod på topp under "det glada tjugotalet" och allt fler började spekulera i aktier, i synnerhet i de lovande unga teknikföretagen. På hösten 1929 tog detta en ände med förskräckelse, när amerikanska börsen på Wall Street kraschade -- mindre än ett år efter första numret av Populär Radio.

Den svenska tidskriften Populär Radio behöll sitt namn till 1954. 1955-1983 hette den Radio & Television, 1983-1998 Elektronikvärlden och sedan 1998 Ljud & Bild.

källa: Projekt RunebergHusmodern 1935

Picture


Picture