Rektorer på skolan

  • 1929    Överlärare Wide
  • 1943    Överlärare Åkerlund
  • 1951    Överlärare Erik Hultsjö
  • 1971    Rektor Allan Södermark
  • 1990    Rektor Birgitta Blomqvist
  • 1992    Rektor Jörgen Hultgren
  • 1994    Rektor Lars Lindgren
  • 2003    Rektor Sonia Asmundsen
  • 2004    Rektor Lars Olofsson
  • 2006    Rektor Patrik Forshage
Picture
Erik Hultsjö lärare och rektor på skolan sen 1931SE/SSA/0300
SKARPNÄCKS ÖVERLÄRARDISTRIKT
1931/32-1944/45

INLEDNING
Skarpnäcks (gamla) folkskola vid Kärrtorpsvägen 64 uppfördes 1929 efter ritningar av
arkitekt Georg A. Nilsson. Skolan tillhörde Enskede överlärardistrikt läsåren 1929/30-1930/31
(se arkivförteckning nr 1207). Skarpnäcks överlärardistrikt bildades höstterminen 1931 och
upphörde efter vårterminen 1945.
 Överlärardistriktet omfattade följande skolor:
Skarpnäcks gamla folkskola, Kärrtorpsvägen 64                                       1931-1945
(huvudskola 1931/32-1942/43)
Enskede gamla folkskola, Guldsmedsvägen/Skolvägen                                   1931-1945
Gubbängens gamla folkskola, Bogårdsvägen 45                                         1931-1945
Södertörns villastads folkskola, Farstavägen/Gamla Ågestavägen                      1931-1945
Hammarby folkskola, Finn Malmgrens väg 9                                            1943-1945
(huvudskola 1943/44-1944/45)
Gubbängens gårds skola (Gubbängsgården), Gubbängsvägen 53/Panelvägen                1944/45

Hammarby bildade ett nytt överlärardistrikt (rektorsområde) läsåret 1945/46 med Hammarby
folkskola som huvudskola och Skarpnäck som annexskola (se förteckning nr 277). Fr o m
höstterminen 1951 blev Skarpnäck återigen ett eget överlärardistrikt (se nr 1385).
Skarpnäcks överlärardistrikts arkiv överlämnades till Stockholms stadsarkiv den 15 december
1966, accessionsnummer 52/1966. Arkivet, omfattande 2,5 hm, innehåller utöver sedvanliga
skolhandlingar som elevregister och folkskolans betygskataloger även särskilda
betygskataloger för träslöjdsundervisningen (serie D 2 B) och förteckningar över barn som
sändes till kolonier (D 4). In- och utskrivningsböckerna (D 1) sträcker sig fram till 1963 och
omfattar alltså både Skarpnäcks och Hammarby överlärardistrikt/rektorsområden tiden efter
att Skarpnäcks överlärardistrikt hade upphört 1945.
Arkivets äldre förteckning (D 6) har moderniserats och omarbetats i september 2007.

Källa:Stockholms stadsarkiv den 27 september 2007
Christina Hellgren