Halmstadgruppen - bildas 1929

Picture
De sex unga konstnärerna Sven Jonson, Waldemar Lorentzon, Erik och Axel Olson, Stellan Mörner och Esaias Thorén är alla skolade i den typiska 20-talsanda som färgar konsten i Tyskland, Italien och Frankrike vid denna tid. Efter första världskriget vill man bygga upp världen på nytt. Industrialismen tar fart, städerna växer och tekniska innovationer avlöser varandra. Konsten blir konstruktivistisk. 
 läs mer

Picture

Sven X:et Erixson

Picture
1899-1970. Som konstnär gick Erixson den långa vägen. Han startade som lärling hos en målarmästare vid 14 års ålder och utbildades till yrkesman. Därefter fortsatte han sin utbildning genom att studera dekorationsmåleri, samtidigt som han tog en teckningslärarexamen.  Efter detta följdestudier vid Konstakademin i Stockholm, dit han senare också återkom som professor 1943-53.
läs mer

Erik Hallström

Picture
1893-1946 var en konstnär, målare och grafiker som tillhörde gruppen FÄRG&FORM. Studier vid.

Eric Hallström, (som egentligen var döpt till Efraim), räknas till en av de främsta företrädarna för naivismen i Sverige på 1910- och 1920-talen. Han har utfört landskap, norrländska älvmotiv, men mestadels från Stockholms gator, figurtavlor och interiörer.

Vera Nilsson

Picture
 1888–1979, konstnär. Inspirerad av den tyska expressionismen och van Goghs verk utvecklade Nilsson ett konstnärskap med starkt engagemang i freds- och miljöfrågor; det kom till uttryck i t.ex. målningen Penning contra liv (1938), inspirerad av spanska inbördeskriget. Nilssons skildringar av det öländska landskapet och av sin dotters barndom på 20-talet är centrala teman i hennes livsverk.

Siri Derkert

Picture
Siri Derkert 1888-1973 är känd som en konstnär med starkt personlig och expressionistisk stil. I tidiga verk, framförallt från Paristiden, kan man se intryck både från kubism och fauvism. Hon har gjort figurmålningar i grå toner, vanligen pastell, interiörer och barnporträtt. Med utställningen Rörelser i alla riktningar blev Siri Derkert den första kvinna med separatutställning på Moderna Museet.
läs mer

Bror Hjort

Picture
1894-1968 är en av de mest betydande och uppskattade konstnärerna i svenskt 1900-tal.Bror Hjorths konst utgörs bland annat av figurtavlor – ofta grovt skurna i trä i ett fåtal klara och starka färger. Figurerna är ofta breda och målade i klara färger. Han målade även en del landskap och ateljéinteriör.

läs mer